Scott Jurek – Ultrarunning

Een uit 2011 daterende lezing over ultrarunning van Scott Jurek.

Scott Jurek, Ultramarathon Runner (EG5) from e.g. on Vimeo.