Bels Lijntje – 81,7 km

Het Bels Lijntje loopt als fietspad van Tilburg naar Turnhout. Van Turnhout loopt er een ongebruikt spoor naar Weelde en volgens mij gaat het dan over in een echt spoor.
De gpx loopt wel tot aan Antwerpen maar in hoeverre het ook daadwerkelijk zo te volgen is weet ik niet. Dit is dus duidelijk nog een avontuur projectje 🙂

Hieronder een stuk van Wikipedia

Bels Lijntje is de naam voor het Nederlandse deel van Spoorlijn 29 tussen Tilburg en Turnhout.

Tot 1865 werd het hele gebied tussen Turnhout en Baarle-Nassau beheerst door uitgestrekte heidevelden. In dat jaar werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg en werd het station Weelde-Merksplas (ten zuiden van de Steenweg op Zondereigen) gebouwd. De spoorlijn werd aangelegd en uitgebaat door de “Grand Central Belge”, waardoor de spoorlijn in de (Noord-Brabantse) volksmond “Bels lijntje” werd genoemd.

Bron: Wikipedia